Kallelse till kretsstämma/årsmöte 24 mars

Årets kretsstämma/årsmöte genomför vi Skälby Kungsgård söndag 24 mars klockan 16.00. Plats Teatersalen Skälbyallén 6 andra våningen till höger.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Kom och gör din röst hörd! Den är mycket viktig för föreningen.

1. Kretstämmans öppnande
2. fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna
3. val av ordförande för stämman
4. anmälan om kretsstyrelsens val av sekreterare för stämman
5. val av justerare, tillika rösträknare,att jämte stämmans ordförande justera protokollet
6. fastställande av dagordningen och arbets- och beslutsordning
7. presentation av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
8. revisorernas berättelse
9. fastställande av kretsens räkenskaper
10. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
11. fastställande av verksamhetsplan
12. presentation av valberedningens förslag och övriga nomineringar samt information om
aktuella krav på valbarhet
13. beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
14. val av ordförande för kretsen tillika ordförande för kretsstyrelsens
15. val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
16. eventuella fyllnadsval
17. val av revisorer och två revisorssuppleanter
18. val av valberedningen
19. ärenden som styrelsen förelägger stämmans
20. ärenden som väckts genom motion
21. stämman avslutande

Anmäl ditt deltagande till ordförande Claes på mobil: 073-22 997 63
eller via e-post: naturskyddsforeningenkalmar@gmail.com
senast den 20 mars och uppge då även specialkost.
Efter förhandlingarna så intar vi gemensam fika och därefter klockan 17.45 kommer vi streama filmen ”Sjumilaskogen”. Tor Lundberg Turorda kommer vara med oss på länk efter filmen för att svara på frågor.
Varmt välkommen!
Hälsningar
Styrelsen
Claes, Robert, Christina och Kristina

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.