Kurs i att bygga småländsk trägärdesgård.

Lär dig att bygga din egen Småländska trägärdesgård med trinner, staver och vidjor enligt den gamla traditionen. Du kommer även att få lära dig lite om olika slags gärdesgårdar och om vilka material som används vid hägning. Vi pratar också lite om gärdesgårdens historia. Lördag 25 november kl. 09.00-14.00 på Skälby. Kläder efter väder! Medtag […]

Läs mer

Inbjudan till ängsinitiativet andra träffen.

Hjälp Kalmars ängar! Datum: Lördag, 28/10   Tid: Kl. 9:30 Plats: Pulkabacken mittemot Coop i Norrliden, Lille Bullens väg 1G, 393 58 Kalmar Varmt välkomna till den andra träffen för Kalmars ängsinitiativ, lördagen 28/10. Tanken är att göra frivilliga insatser som kompletterar kommunens ängsskötsel. Vi kommer att ses löpande under året för att göra olika insatser, nätverka och […]

Läs mer

Utställning #Ekoeffekten#på Stadsbiblioteket

Mellan 16 oktober och 22 oktober Utställning Ekoeffekten på Kalmar Stadsbibliotek v.42 Ekoeffekten räknar ut skillnaden, i mängden naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel, mellan ekologisk och konventionell produktion i Sverige för ett antal matvaror. Kom och titta förbi v. 42 så kan du få möjlighet att träffa oss från Naturskyddsföreningen. Du kommer kunna läsa mer och […]

Läs mer

Skogskurs med Sebastian Kirppu

På söndag den 28 maj anordnar vi en skogsinventeringskurs med Sebastian Kirppu som ledare. Vi träffas ute i en skog i Kalmars närhet mellan kl. 10.00 och 16.00 för att lära oss mer om hur man inventerar skogar och vad man bör tänka på. Sen hoppas vi kunna bilda en lokal skogsgrupp. Mer information kommer. […]

Läs mer

Fältbiologerna startar upp

”Fältbiologerna startar igång i Kalmar/Öland! Vi söker dig som vill vara med och ordna eller gå på aktiviteter. Exempel på sånt vi kan ordna är härliga naturupplevelser, som skogsutflykter och fågelskådning, och föreläsningar eller diskussioner av miljöpolitik. Du behöver inte ha varit aktiv i Fältbiologerna innan, det enda kravet är att du är mellan 6-25 […]

Läs mer

Läkemedel i miljön föreläsning 8 februari kl. 19.00

Välkommen till Skälby Kungsgård , Skälbyallén 6 på en föreläsnings- och diskussionskväll om läkemedel i miljön. Elin Engdahl, sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen, kommer att berätta om läkemedel i vatten, med fokus på svenska vatten och Östersjön. Vi kommer att prata om hur läkemedel kommer ut i miljön, varför det är ett problem och hur […]

Läs mer

Efterlysning av medlemmar som vill aktivera sig.

Vi söker personer som är villiga att göra en insats i kretsens styrelse. Vi har tyvärr förlorat en person ur styrelsen som tvingats avstå sin plats av tidsskäl. Nu är vi bara 4 st aktiva,  och det är en ohållbar situation när så många problem och viktiga miljöfrågor måste lösas. Om du tackar JA till […]

Läs mer

Civilsamhällesdialog kring Klimatkontraktet

  Den 8 december undertecknar Kalmar kommun sitt allra första Klimatkontrakt för att säkerställa vårt åtagande att vara klimatneutrala år 2030. En kopia av Kliamtkontraktsutkastet ska skickas nästa vecka. Fredag den 11 november vill vi bjuda in er till en dialog kring Klimatkontraktet, där du får höra om vår planerade resa mot ett klimatneutralt Kalmar. […]

Läs mer