Styrelsen

I styrelsen träffas vi regelbundet. Mötena hålls oftast på Skälby gård.
Kontakta någon i av oss i styrelsen om du har frågor eller förslag rörande Naturskyddsföreningens verksamhetsområden!

Styrelsen 2017

Ordförande Amanda Axelsson 070-2677127
Vice ordförande Elin Wällstedt  073-403 57 43
Kassör Claes Gårdinger  073-22 997 63
Sekreterare Kajsa Magnusson 0706-14 39 96
Ledamot Bertil Magnusson
Ledamot  Robert Gunnarsson
Ledamot  Ann-Sofie Larsson

Nedan följer en länk med våra föreningsstadgar som vi jobbar efter;

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/stadgar_naturskyddsforeningen.pdf