Styrelsen

I styrelsen träffas vi regelbundet. Mötena hålls oftast på Skälby gård.
Kontakta någon i av oss i styrelsen om du har frågor eller förslag rörande Naturskyddsföreningens verksamhetsområden!

Styrelsen 2016

Ordförande Claes Gårdinger 0732-29 97 63
Vice ordförande Kajsa Magnusson 0480-292 24
Kassör Hanna Nicklasson 0702-29 22 48
Sekreterare Ted Therner 0709-10 66 81
Ledamöter Bertil Magnusson 0480-292 24
Helen Pousette 0768-96 11 73
 Tillförordnad sekreterare Kristian Syrén 0706-14 36 96

För de flesta funderingar kan du ta kontakt med Kajsa eller Claes. För kommentarer om hemsidan, hör av dig till Claes eller Kristian