Styrelsen

I styrelsen träffas vi regelbundet. Mötena hålls oftast på Skälby gård.
Kontakta någon i av oss i styrelsen om du har frågor eller förslag rörande Naturskyddsföreningens verksamhetsområden!

Styrelsen 2017

Ordförande Claes Gårdinger 0732-29 97 63
Vice ordförande Vakant
Kassör Elin Wällstedt
Sekreterare Magnus Edetorn 0737-15 92 60
Ledamot Kristian Syrén 0706-14 39 96
Ledamot Lisa Edetorn 0703-98 89 05
Ledamot Kajsa Magnusson   0480-292 24

För de flesta funderingar kan du ta kontakt med Claes. För kommentarer om hemsidan, hör av dig till Claes eller Kristian