Styrelsen

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter. Oftast håller vi våra regelbundna möten på vackra Skälby gård, men ibland ses vi även online.

Välkommen att kontakta oss på naturskyddsforeningenkalmar@gmail.com om du har frågor eller förslag rörande Naturskyddsföreningens verksamhetsområden!

Styrelsen 2023

Ordförande Claes Gårdinger
Vice ordförande vakant
Kassör Robert Gunnarsson
Sekreterare Kristina Tapper
Ledamot Cecilia Ribbing
Ledamot Christina Almqvist
Välkommen att engagera dig!

Läs gärna våra föreningsstadgar här: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/stadgar_2sp_policy.pdf