Styrelsen

I styrelsen träffas vi regelbundet. Mötena hålls oftast på Skälby gård.
Kontakta Amanda och Claes om du har frågor eller förslag rörande Naturskyddsföreningens verksamhetsområden!

Styrelsen 2019

Ordförande Amanda Axelsson 070-2677127
Vice ordförande Vakant
Kassör Claes Gårdinger  073-22 997 63
Sekreterare Robert Gunnarsson
Ledamot Bertil Magnusson
Ledamot Elin Wällstedt
Ledamot Malin Hanberger

Nedan följer en länk med våra föreningsstadgar som vi jobbar efter;

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/stadgar_naturskyddsforeningen.pdf