Styrelsen

I styrelsen träffas vi regelbundet. Mötena hålls oftast på Skälby gård.
Kontakta någon i av oss i styrelsen om du har frågor eller förslag rörande Naturskyddsföreningens verksamhetsområden!

Styrelsen 2017

Ordförande Claes Gårdinger 0732-29 97 63
Vice ordförande Vakant
Kassör Elin Wällstedt  073-403 57 43
Sekreterare Kristian Syren 0706-14 39 96
Ledamot Bertil Magnusson
Ledamot Kajsa Magnusson 0480-292 24
Ledamot

För de flesta funderingar kan du ta kontakt med Claes. För kommentarer om hemsidan, hör av dig till Claes eller Kristian