Styrelsen

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter. Oftast håller vi våra regelbundna möten på vackra Skälby gård, men ibland ses vi även online.

Välkommen att kontakta oss på naturskyddsforeningenkalmar@gmail.com om du har frågor eller förslag rörande Naturskyddsföreningens verksamhetsområden!

Styrelsen 2022

Ordförande Claes Gårdinger
Vice ordförande vakant
Kassör Robert Gunnarsson
Sekreterare Christina Almqvist
Ledamot Kristina Tapper
Ledamot
Välkommen att engagera dig!

Läs gärna våra föreningsstadgar här: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/stadgar_2sp_policy.pdf