Fjärilsskådning i Skälby med Natursnokarna

Söndag 14 juli kl. 10.00-12.00. Vi tittar efter fjärilar på olika platser på Skälby. Håvar och luppburkar finns på plats. Kom som du är. För barn 3-10 år och deras vuxna. ingen anmälan krävs. GRATIS Daniel Cluer medverkar som guide. Samling Skälbyallén 6 det vita huset på Skälbygård. Kontaktperson Martin Lövstrand 0734-412991 carl.martin.emanuel@gmail.com Välkomna!

Läs mer

Föreläsning med Per Ribbing inför EU-val föranmälan krävs

Söndag 2 juni kl. 11.00 Föreläsning med Per Ribbing inför EU-valet. ANMÄLAN: https://www.naturskyddsforeningen.se/…/forelasning-med…/ ”Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte”Vi kan ställa om hela vårt samhälle till hållbarhet och vi vet hur vi ska gå tillväga. Det är bara att sätta igång! ”Det måste vara roligt att rädda planeten – […]

Läs mer

EU-valet: Snart stundar det viktiga EU-valet och vi har fått sjutusen valbroschyrer att dela ut. Vill du hjälpa till med att dela ut dem, antingen i brevlådor och/eller vid olika evenemang fram till valet?

Vill du hjälpa till med att dela ut dem, antingen i brevlådor och/eller vid olika evenemang fram till valet? Varmt välkommen! Svara oss på mail: naturskyddsforeningenkalmar@gmail.com gärna med telefonnummer, så att vi enkelt kan nå dig. Stort tack för din insats att vägleda väljare att rösta för de uppväxande generationernas liv på vår vackra planet!

Läs mer

Efterlysning av medlemmar som vill aktivera sig.

Vi söker personer som är villiga att göra en insats i kretsens styrelse. Vi behöver blir fler för att hjälpas åt med arbetet att efter över 50 år fortsätta att lösa många viktiga miljöfrågor. Om du tackar JA till det här uppdraget blir du välkomnad av en styrelse i vilket trivselfaktorn är hög. En god […]

Läs mer

Kallelse till kretsstämma/årsmöte 24 mars

Årets kretsstämma/årsmöte genomför vi Skälby Kungsgård söndag 24 mars klockan 16.00. Plats Teatersalen Skälbyallén 6 andra våningen till höger. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom och gör din röst hörd! Den är mycket viktig för föreningen. 1. Kretstämmans öppnande 2. fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna 3. val av ordförande för stämman 4. anmälan om kretsstyrelsens val […]

Läs mer

SKOGENS FRAMTID I Kalmar län

Vilka planer har kommuner i Kalmar Län och övriga skogsägare för landskapets framtida utveckling? Naturskyddsföreningen i Kalmar inbjuder alla som är intresserade av vad som sker med naturen i Kalmars närområde till en träff med nätverket ”Skogsgruppen i Kalmar”. Datum: Söndag den 14 januari 2024 Tid: 15.00 – 18.00 Plats: Skälby gård, Kalmar Lokal: Vita […]

Läs mer

Kurs i att bygga småländsk trägärdesgård.

Lär dig att bygga din egen Småländska trägärdesgård med trinner, staver och vidjor enligt den gamla traditionen. Du kommer även att få lära dig lite om olika slags gärdesgårdar och om vilka material som används vid hägning. Vi pratar också lite om gärdesgårdens historia. Lördag 25 november kl. 09.00-14.00 på Skälby. Kläder efter väder! Medtag […]

Läs mer

Inbjudan till ängsinitiativet andra träffen.

Hjälp Kalmars ängar! Datum: Lördag, 28/10   Tid: Kl. 9:30 Plats: Pulkabacken mittemot Coop i Norrliden, Lille Bullens väg 1G, 393 58 Kalmar Varmt välkomna till den andra träffen för Kalmars ängsinitiativ, lördagen 28/10. Tanken är att göra frivilliga insatser som kompletterar kommunens ängsskötsel. Vi kommer att ses löpande under året för att göra olika insatser, nätverka och […]

Läs mer