Välkommen till medlemskväll

Vi planerar för en medlemskväll i oktober i våra lokaler på Skälby Kungsgård. Vi återkommer med en exakt tidpunkt.